ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • (58745/25-10-2018). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόγραμμα Εργασιών και Προθεσμίες 2019
 • (30301/22-6-2018) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τις Αδελφοποιήσεις και τα Δίκτυα Πόλεων (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 3 Σεπτεμβρίου 2018)
 • (4032/12-2-2018) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018
 • (21306/26-6-2017) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014- 2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2017)
 • (3280/3 1-1-2017) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επικαιροποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στην Ελληνική Γλώσσα
 • (606/11-1-2017) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Δημόσια Διαβούλευση για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος
 • (605/11-1-2017) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επικαιροποιημένος Οδηγός του Προγράμματος
 • (41635/22-12-2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων, Έργων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη και των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (Προθεσμία: 1η Μαρτίου 2017)
 • (17980/25-5-2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και  Δικτύων Πόλεων (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2016)
 • (3313/8-2-2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου της Αίτησης
 • (42767/7-12-2015) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων, έργων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη και των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (Προθεσμία: 1η Μαρτίου 2016)
 • (10956/2-4-2015) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2015)
 • (23090/5-6-2014) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων και έργων των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών
 • (19271/13-5-2014) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση αδελφοποιήσεων πόλεων, δικτύων πόλεων και έργων για την ευρωπαϊκή μνήμη
 • (40724/21-10-2014) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων, έργων για την ευρωπαϊκή μνήμη και των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών
 

Comments are closed.