Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, εθνικού σημείου επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020».

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει να ενημερώσει τους δικαιούχους και να διαδώσει σε στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» μέσα από μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων κατάρτισης, παροχής τεχνικής βοήθειας, διευκόλυνσης αναζήτησης και εξεύρεσης εταίρων για δικτυώσεις, αδελφοποιήσεις πόλεων με στόχο την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από τις δράσεις του προγράμματος.

__________LineNea730x25

Επιχορηγήσεις λειτουργίας — Διαρθρωτική στήριξη ευρωπαϊκών ομάδων προβληματισμού και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Δημοσιεύθκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις επιχορηγήσεις λειτουργίας για ομάδες προβληματισμού (think tanks) και ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Πρόγραμμα Εργασίας για το 2018
Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας για τις δράσεις, τις ετήσιες προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό και τις προθεσμίες του 2018, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τα Έργα της Κοινωνίας Πολιτών της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2017
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο του Σκέλους 2 Μέτρο 3 του προγράμματος για τα Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2017
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο του Σκέλους 1 του προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Μνήμη, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2017
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τα Δίκτυα Πόλεων της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2017
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε  μια Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, που αποτελεί τη συμβολή της  στη Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Επικαιροποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στην ελληνική γλώσσα
Δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στην ελληνική γλώσσα, τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Προτάσεων (2016)
Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Προτάσεων, τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017
Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας για τις δράσεις, τις ετήσιες προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό και τις προθεσμίες του 2017, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ (Ρόδος, 14-16 Δεκεμβρίου 2016, 08:00-15:00)

Επιμορφωτικό σεμινάριο για την Υλοποίηση Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ πραγματοποιείται σε αίθουσα του ξενοδοχείου  Mediterranean (Οδός Κω 35, Ρόδος) με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων της προθεσμίας 1 Σεπτεμβρίου 2016
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τα Δίκτυα Πόλεων της προθεσμίας 1 Σεπτεμβρίου 2016
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τα Έργα της Κοινωνίας Πολιτών της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2016

Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο του Σκέλους 2 Μέτρο 3 του προγράμματος για τα Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2016
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο του Σκέλους 1 του προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Μνήμη, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2016
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τα Δίκτυα Πόλεων της προθεσμίας 1 Μαρτίου 2016
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Συνέντευξη Εθνικού Σημείου Επαφής 

Το  Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, κος Αντώνης Καρβούνης, παρουσίασε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης 89,9 FM, και εν προκειμένω, στη Ραδιοφωνική Εκπομπή της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Europe Direct Ξάνθης, “Διασυνδεθείτε”, τις δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ίδιους τους πολίτες. Για να ακούσετε τη συνέντευξη, πατήστε εδώ

Πολυετείς Προτεραιότητες και Πρόγραμμα Εργασίας για το 2016
Από το 2016 ισχύουν πολυετείς προτεραιότητες για το πρόγραμμα, τις οποίες, μαζί με το πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος, μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της προθεσμίας 1 Σεπτεμβρίου 2015 (Δίκτυα Πόλεων)
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της προθεσμίας 1 Σεπτεμβρίου 2015 (Αδελφοποιήσεις Πόλεων)
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Ορθή χρήση των λογοτύπων του Προγράμματος
Οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων μπορούν να αναζητήσουν τα ορθά λογότυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του EACEA

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για τα Έργα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη 2015
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για το Σκέλος 1 του προγράμματος (Έργα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη), πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της προθεσμίας 2 Μαρτίου 2015 (Δίκτυα Πόλεων)
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 2ας Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της προθεσμίας 2 Μαρτίου 2015 (Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 2ας Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο του μέτρου 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Aποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της προθεσμίας 2 Μαρτίου 2015 (Αδελφοποιήσεις Πόλεων)
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την προθεσμία της 2ας Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του Σκέλους 2 του προγράμματος, πατήστε εδώ

Επιμήκυνση της περιόδου επιλεξιμότητας για δράσεις αδελφοποίησης πόλεων
Η επιλέξιμη περίοδος δράσεων για τα έργα του μέτρου των αδελφοποιήσεων πόλεων έχει επιμηκυνθεί. Έτσι, για το 2015, τα έργα που αφορούν το μέτρο των αδελφοποιήσεων πόλεων στο σκέλος για τη δημοκρατική συμμετοχή δύνανται να ξεκινήσουν από την 1η Μαΐου 2015, αντί της 1ης Ιουλίου 2015 όπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος.

Μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Εκπαίδευση, τον Οπτικοακουστικό Τομέα και τον Πολιτισμό (EACEA) ανακοίνωσε ότι, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θα υπάρξει μείωση του ποσοστού προχρηματοδότησης για τις δράσεις του προγράμματος για το 2015. ‘Ετσι, τα ποσοστά προχρηματοδότησης διαμορφώνονται για το τρέχον έτος ως εξής:

  • 40 % για επιδοτήσεις δράσεων
  • 50% για λειτουργικές επιδοτήσεις

Υπενθυμίζεται ότι για το μέτρο που αφορά τις αδελφοποιήσεις πόλεων δεν προβλέπεται προχρηματοδότηση.

Συμμετέχουσες χώρες
Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ) υπέγραψαν μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο πρόγραμμα Οι χώρες αυτές μπορούν ήδη να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ετήσιες Προτεραιότητες 2015
Οι ετήσιες προτεραιότητες για το έτος 2015 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/09122014_wp2015_en.htm.
Συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες αυτές κατά το τρέχον έτος έχουν ως εξής:
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη
Το έτος 2015 εορτάζουμε την 70η επέτειο από τον τερματισμό του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου καθώς επίσης και την 65η επέτειο από την διακήρυξη του Schuman και την έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με αφορμή τις ανωτέρω επετείους προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση και θα έχουν ως αντικείμενο:

  • Τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και την αύξηση της εχθρότητας και της μισαλλοδοξίας η οποία οδήγησε στα εγκλήματα ενάντια της ανθρωπότητας
  • Τις συνέπειες αυτού του Παγκόσμιου πόλεμου στην οικοδόμηση της μεταπολεμικής Ευρώπης. Η διαίρεσή της και ο ψυχρός πόλεμος από τη μια και η έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε συνέχεια της διακήρυξης του Schuman το 1950 από την άλλη.

Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή και συμμετοχή των πολιτών
Στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και σε συνέχεια των Ευρωπαϊκών Εκλογών του Μαΐου του 2014 υπάρχει ανάγκη να εμβαθύνουμε στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης καθώς επίσης και στον προβληματισμό για το τι είδους Ένωση επιθυμούν οι ευρωπαίοι πολίτες ενθαρρύνοντας νέους τύπους συμμετοχής των πολιτών και παράλληλα ενισχύοντας τους υφιστάμενους. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να ακουμπά πάνω στα μαθήματα που έχουμε πάρει από την ιστορία καθώς επίσης και σε συγκεκριμένα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιορισθεί μόνο στους πολίτες που στηρίζουν την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης αλλά θα πρέπει να επεκταθεί και στους πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα εμπλακεί τόσο πολύ στα ευρωπαϊκά θέματα ή που δεν αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ή που ακόμα αμφισβητούν τα επιτεύγματά της.

__________LineEkd730x25

Outreach-ΜΚΟ & Ευρωπαϊκά προγράμματα (Aθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017, 15:30-17:30)

Η ΜΚΟ Higgs διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα γραφεία της (Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο) όπου το Εθνικό Σημείο Επαφής του ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020′, κ. Α. Καρβούνης, θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις του προγράμματος

4ου Forum Αυτοδιοίκησης & Επιχειρηματικότητας (Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2017)

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το MoneyShow Network διοργανώνουν το 4ο Forum Αυτοδιοίκησης & Επιχειρηματικότητας (Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο Hyatt Regency, 12:00-17:00) και σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει ως ομιλητής το εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020″, κ. Αντώνης Καρβούνης με θέμα  «Η Ανάδειξη των Δυνατοτήτων Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Συνεργασίας των ΟΤΑ σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Αθήνα, 8-9 Nοεμβρίου 2016, 08:00-15:00)

Επιμορφωτικό σεμινάριο  για τα ευρωπαικά προγράμματα πραγματοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (Ταύρος, Πειραιώς 211,  αίθουσα 110), στις 8-9 Νοεμβρίου 2016 με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη εδώ

Έναρξη Έργου για την Προσφυγική Κρίση και τον Εθελοντισμό (Αθήνα, 7 Nοεμβρίου 2016, 10:30-11:30, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. υλοποιεί το έργο “Reinventing European Solidarity and Raising Tolerance” – RESTART, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020′ που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προσφυγική κρίση, τη συμμετοχή των νέων της Ευρώπης στο διάλογο και την προαγωγή του εθελοντισμού. Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτείται με την Τελετή Έναρξης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου και ώρα 10:30-11:30 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Αμαλίας 8, Αθήνα, 105 57) , με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Αττικής» (Αθήνα, 29-31 Αυγούστου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Αττικής προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Αττικής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα (Μυλλέρου 73-77). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Αττικής» (Αθήνα, 6-8 Ιουνίου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Αττικής προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Αττικής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα (Μυλλέρου 73-77). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Αθήνα, 2-3 Ιουνίου 2016, 08:00-15:00)

Επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  στον Ταύρο (Πειραιώς 211,  αίθουσα 117), με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Αττικής» (Αθήνα, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Αττικής προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Αττικής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα (Μυλλέρου 73-77). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2016, 08:00-15:00)

Επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  στον Ταύρο (Πειραιώς 211,  αίθουσα 117), με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Θεσσαλονίκη, 16-19 Μαΐου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 27, 7ος όροφος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Αττικής» (Αθήνα, 9— 11 Μαίου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Αττικής προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Αττικής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα (Μυλλέρου 73— 77). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Mυτιλήνη, 21-22 Απριλίου 2016, 08:00-15:00)

Επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο ΚΕΚ ΚΕΚΑΠΕΛ (Καβέτσου 36, Μυτιλήνη), με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία»: Μεθοδολογία Διεθνών Συνεργασιών ΟΤΑ (Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 27, 7ος όροφος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

«Ημερίδα Ενημέρωσης για την πρώτη πρόσκληση δικτύων υλοποίησης δράσεων του προγράμματος URBACT» (Αθήνα, 11 Απριλίου 2016)

Το Εθνικό Σημείο URBACT Ελλάδας – Κύπρου  διοργανώνει Ημερίδα ενημέρωσης (Infoday) για το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ και ειδικά για τη νέα πρόσκληση για τα Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα από 10.30 έως 17.00 όπου και θα παρουσιαστεί από το Εθνικό Σημείο Επαφής .του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 το σχετικό μέτρο για τη θεματική δικτύωση των πόλεων και ο ρόλος της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαρτίου)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 27, 7ος όροφος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Πάτρα, 23-24 Φεβρουαρίου 2016, 08:00-15:00)

Επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο κτιριακό συγκρότημα του ΟΑΕΔ (κτίριο ΚΕΚ), Πανεπιστημίου 19-20, Ρίο Πατρών, με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη.

«ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Θεσσαλονίκη, 29 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου 2016)

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας προωθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 27, 7ος όροφος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Από την ιδέα στην πρόταση. Υποβολή προτάσεων στα προγράμματα
Ευρώπη για τους Πολίτες και Erasmus+ (Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016)
Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία» από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τα στελέχη προγραμματισμού και πολιτιστικών υποθέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με θέμα: «Από την ιδέα στην πρόταση. Υποβολή προτάσεων στα προγράμματα Ευρώπη για τους Πολίτες και Erasmus+». Η ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 1/2/2016 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. (Κότσικα 4, Αθήνα).  Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020′ από το εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος Δρ. Αντώνιο Καρβούνη. Περισσότερα εδώ.

O Δήμος Λαρισαίων, αναγνωρίζοντας ότι στη σημερινή κατάσταση της οικονομικής κρίσης η εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελεί μια αναγκαιότητα, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες ΟΤΑ». Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 15/12/2015, στη Λάρισα, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο και ώρα 09.00-15.30, με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα εδώ

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία» από κοινού με την ΕΕΤΑΑ και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τα στελέχη προγραμματισμού και πολιτιστικών υποθέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με θέματα: «1. Οι δυνατότητες αξιοποίησης της δυναμικής των αδελφοποιήσεων και 2. Πρόγραμμα ‘‘Ευρώπη για τους Πολίτες’’ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία». Η ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 23/11/2015 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77, Μεταξουργείο) με τη συμμετοχή του εθνικού σημείου επαφής του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα εδώ.

Ενημερωτική διημερίδα OTS ROAD SHOW 2015 – Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ – Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 (Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Athens, 22 Οκτωβρίου 2015)

Η εταιρία OTS, στο πλαίσιο του θεσμού OTS-ROAD SHOW-2015, διοργανώνει ενημερωτική διημερίδα στο πλαίσιο της οποίας την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020′ από το εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος κ. Α. Καρβούνη. Περισσότερα εδώ.

Λίμνες: Αξιοποίηση και Προοπτικές (22/5/2015, Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, Μαραθώνας)

Ο Δήμος Μαραθώνος και το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Λίμνες: Αξιοποίηση και Προοπτικές”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/5/2015 από 10:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του Κωπηλατοδρομίου Σχινιά, στο Μαραθώνα και στην οποία το Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος.

Aναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο (20/5/2015, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού)

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη» διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/5/2015 από 10:00-14:00, στον Πειραιά, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και στην οποία το Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος.

Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020 (18/5/2015, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα)

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία» από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020: Κατηγορίες Προγραμμάτων και Πρακτικές Συμβουλές για το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και τη Διαχείρισή τους», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/5/2015 από 10:30-13:30, στο Πανόραμα, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, και στην οποία το Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος.

Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020 (06/05/2015, Π.Ε.Δ.Α., Κότσικα 4, Αθήνα)

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία» από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020: Κατηγορίες Προγραμμάτων και Πρακτικές Συμβουλές για το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και τη Διαχείρισή τους», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/5/2015, από 10:00-14:00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. (Κότσικα 4, Αθήνα) και στην οποία το Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος.

Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη 2015 (06/03/2015 Ακαδημίας 1, Αθήνα)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015 που διοργανώνει η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και η οποία θα λάβει χώρα Ακαδημίας 1, στην Αθήνα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, το Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ θα παρουσιάσει (12.15-13.30μ.μ) τις δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Συνάντηση Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Εurope Direct, 16/17-02-2015, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα)

Στο πλαίσιο διήμερης Συνάντησης του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Ελλάδα (Europe Direct), που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (16/17-02-2015, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα), το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ θα παρουσιάσει στα μέλη του εν λόγω Δικτύου, την Τρίτη 17/02/2015 και ώρα 12.30-13.00μ.μ τις δυνατότητες και τα εργαλεία δημοσιοποίησης του προγράμματος κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

__________LineAnaz730x25

Young European Solidarity (YES) together (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Amandola από τη Λετονία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το ρόλο των νέων στην επίδειξη αλληλεγγύης σε καιρούς κρίσης, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Europe of the future – a place for debate, public engagement and solidarity  (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

To βουλγαρικό ίδρυμα “Active society” Foundation αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Never To Forget, Holocaust, Never To Happen Again  (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

Η οργάνωση Serbian – Jewish Choral Society από τη Σερβία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

We have memories  (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

O ρουμανικός δήμος Victoria αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

SEED – Soul of Endless European Diaries  (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

H λιθουανική οργάνωση TV EUROPA αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Iσπανικός Εμφύλιος και Ολοκληρωτικά Καθεστώτα (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

Η ισπανική ΜΚΟ  Proyecto Kieu αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πνευματικά Δικαιώματα και Κινηματογράφος (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η βουλγαρική ΜΚΟ Association Seven αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

O Δρόμος προς τη Νίκη (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο ρουμανικός δήμος Victoria αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο O δρόμος προς τη Νίκη, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δικτύωση Πόλεων με Ορυχεία (Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)

Η  αναπτυξιακή εταιρεία Zasavje Regional development agency από τη Σλοβενία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για  έργο δικτύωσης πόλεων με ορυχεία, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διαπολιτισμικός Διάλογος, Αμοιβαία Κατανόηση, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια (Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)

Η πορτογαλική αναπτυξιακή εταιρεία asa do Povo de Santo António das Areias, Marvão, Alentejo  αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για  έργο δικτύωσης πόλεων για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

To Ολοκαύτωμα της Nemecka (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

Η οργάνωση Film and History από τη Σλοβακία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για τo Oλοκαύτωμα του χωριού Nemecka, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διαπεριφερειακή Συνεργασία Europe Citizens (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο ρουμανικός δήμος Săcălășeni  αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο διαπεριφερειακή συνεργασία Europe Citizens, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

60 Χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (Σκέλος 1 Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο βουλγαρικός οργανισμός Foundation “Otvorena vrata” / Open Door Foundation ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη σημασία της Συνθήκης της Ρώμης για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στο πλαίσιο του Σκέλους 1 του προγράμματος για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωσκεπτικισμός και συζήτηση για την Ευρώπη (Σκέλος 2, Μέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Ο ουγγρικός οργανισμός Nyitott Európáért Egyesület  ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, στο πλαίσιο του μέτρου 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών του προγράμματος για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αγροτική ανάπτυξη και Πολιτισμός (Σκέλος 2, Μέτρο 1, Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Ο λετονικός δήμος Riebiņi ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παράδοση, τον αθλητισμό και τη νεολαία, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του προγράμματος για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και Νέοι Μετανάστες (Σκέλος 2, Μέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ιταλική ΜΚΟ YouNet ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ενεργοποίηση των νέων μεταναστών μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, στο πλαίσιο του μέτρου 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προώθηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σκέλος 2, Μέτρο 2, Δίκτυα Πόλεων)

Ο βουλγαρικός δήμος Koprivshtitsa ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

60η Επέτειος από τη Συνθήκη της Ρώμης και Ευρωσκεπτικισμός (Σκέλος 2, Μέτρο 2, Δίκτυα Πόλεων)

Η ισπανική πόλη Χιχόν ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, 60 έτη μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

O  ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τις νέες μορφές επικοινωνίας, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συμμετοχικότητα και Τρίτη Ηλικία

Ο ιρλανδικός οργανισμός Active Retirement Ireland ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για τη συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτική συνοχής χωρίς σύνορα

Σλοβενικό διαδημοτικό αναπτυξιακό κέντρο ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, στο πλαίσιο, είτε του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, είτε του μέτρου 2.2. Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

O βουλγαρικός δήμος Kameno ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για τη διατήρηση των ήχων παραδοσιακών μουσικών οργάνων, στο πλαίσιο, είτε του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, είτε του μέτρου 2.2. Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστική πολυμορφία αδελφοποιημένων πόλεων

O ουγγρικός δήμος Gyál  ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας των πόλεων, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστική κληρονομιά και αγροτουρισμός

O ρουμανικός δήμος Mihai Viteazu ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον πολιτισμό και τον αγροτουρισμό, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Eθελοντισμός και Κοινωνική Αλληλεγγύη

O  ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον εθελοντισμό, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω

Πολιτιστική κληρονομιά και παραδόσεις

Το βουλγαρικό ίδρυμα  “Otvorena vrata” ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως εταίρος στο πρόγραμμα στο πλαίσιο προτάσεων για την πολιτιστική κληρονομιά την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών

O  ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα

 H σλοβακική πόλη Filakovo αναζητά εταίρους για να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την ανεργία, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινωνική ένταξη και διαπολιτισμικός διάλογος

O  ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αδελφοποίηση πόλεων για τη γεωργία, τον πολιτισμό και τη νεολαία

O  δήμος Riebini (Λετονία) ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη γεωργία, τον πολιτισμό και τη νεολαία, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η ιρλανδική οργάνωση WALK προτίθεται να υποβάλει πρόταση για δράσεις που αφορούν ανέργους, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με κινητικά προβκλήματα, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύσταση Δικτύου για την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ιστορικής Μνήμης

 Η ομοσπονδία των δήμων και επαρχιών της Βαλένθια (Ισπανία) προτείνει τη σύσταση δικτύου για την ευρωπαϊκή μνήμη , στο πλαίσιο είτε της Δράσης 1 Ευρωπαϊκή Μνήμη είτε της Δράσης 2 Μέτρο 2.2. Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Μετανάστευση (Σκέλος 2-Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο ιταλικός δήμος Correggio αναζητεί εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη μετανάστευση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2-Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων  για την προσεχή προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Πολιτιστική Κληρονομιά και Αγροτουρισμός (Σκέλος 2, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Ο Δήμος Raška (Σερβία) αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύσταση Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Συνοχή και την Αλληλεγγύη στις Αγροτικές Περιοχές

Η αναπτυξιακή εταιρία RIC Slovenska Bistrica (Σλοβενία) προτείνει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων για την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων αγροτικών περιοχών στις τοπικές υποθέσεις και την ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας Ευρώπης, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αλληλεγγύη σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης

Ο ιταλικός δήμος Contursi Terme προτείνει τη δημιουργία δικτύου πόλεων για ένα οριζόντιο μοντέλο αλληλεγγύης σε περιόδους οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δικτύωση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υγειονομικές υπηρεσίες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η ΜΚΟ NO Barrier – The National Platform Against Barriers (Σλοβακία) προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αντίσταση στη θυματοποίηση των προσφύγων (Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο Σερβικός οργανισμός ZMUC Zemunski Mali Umetnicki Centar αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του Σκέλους 1 για την Ευρωπαϊκή Μνήμη για την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συζητώντας το Μέλλον της Ευρώπης (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο Ρουμανικός Δήμος Odorheiu Secuiesc αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του μέτρου για τη δικτύωση πόλεων για την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ

Συζήτηση για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η Διεθνής Λίγκα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρου 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών για την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκός οργανισμός για Άτομα με Αναπηρίες (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

To Ισπανικό Ίδρυμα Juan XXIII  αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Νεολαία και Διαπολιτισμικότητα σε Αγροτικές Περιοχές (Σκέλος 2, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Το Πολωνικό Κοινοτικό Κέντρο για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κήποι της Δημοκρατίας (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Κρακοβίας (Πολωνία) C. K. Norwid αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

Η Οικονομική Δημοκρατία στην Ευρώπη (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

H Ισπανική Ένωση για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το Τέλος της Γιουγκοσλαβικής Ιδέας (Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο Σερβικός δήμος Kanjiža αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι εμπειρίες των παιδιών από πολεμικές συρράξεις (Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο Ισπανικός δήμος La Palma del Condado αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο Ισπανικός δήμος Alhaurín de la Torre αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δίκτυα Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων για το μέλλον της Ευρώπης (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο Ιταλικός δήμος Nocia αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δίκτυα Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνιακός αλφαβητισμός για την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, της ισλαμοφοβίας και των ρατσιστικών στερεοτύπων (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

To Ευρω-αραβικό Ίδρυμα Ανωτέρων Σπουδών αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δίκτυο εθελοντών για την Κοινωνική Ένταξη (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ WALK από την Ιρλανδία αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών και το Διαπολιτισμικό Διάλογο (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

O φινλανδικός δήμος Kalajoen αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δίκτυα Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ευαισθητοποίηση για το στιγματισμό των μεταναστών (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η Περιφέρεια της Εξτραμαδούρα (Ισπανία)  αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, στο πλαίσιο έργου ευαισθητοποίησης για το στιγματισμό των μεταναστών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ελευθερία και καταπίεση στα ολοκληρωτικά καθεστώτα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ Citizens Association World XXI από τη Σλοβακία αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα διανομής αγροτικών προϊόντων στα σχολεία-Farm to School Programme- (Σκέλος 2, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Η ΜΚΟ Local Action Group (LAG) “Central Istria” από την Κροατία αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2.1: Αδελφοποίηση Πόλεων, στο πλαίσιο έργου με τίτλο “Farm to School Program”, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ενεργός Γήρανση μέσω Ενεργών Δικτύων (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

«Η Φινλανδική οργάνωση Get to know the World Assoc. αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του μέτρου για τα έργα της Κοινωνίας Πολιτών (Σκέλος 2) για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016 προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις για την ενεργό γήρανση (ACTIVE NETs project). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ».

Δημιουργία ευρωπαϊκής δομής υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

«To Ισπανικό Ίδρυμα Juan XXIII αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του μέτρου για τα έργα της Κοινωνίας Πολιτών (Σκέλος 2) για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016 προκειμένου να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή δομή υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ».


 

Comments are closed.